PDFВерсия для печати

Elektrokoagulyasiya

ELEKTROKOAQULYASİYA

Xal, papiloma və ziyillərin üz və bədənin hər bir yerindən götürülməsində ən effektli metodlardan  biri elektrokoaqulyasiyadır. Elektrokoaqulyasiya, elektrik cərəyandan yüksək temperaturlara qədədər qızdırılan xüsusi cihazla (elektrokoaqolyator) həyata keçirilir. Qızdırılmış ilgək dəriyə dəyən kimi lazımı yeri yandırır. Həmin yerdə  quru qabıq əmələ gəlir və bir neçə gündən sonra iz qoymadan keçib gedir.

Papilomanı tam götürmək üçün  cəmi 1 seans gərəkdir.

Elektrokoaqulyasiya proseduruna olan əks göstərişlər

· Bədxassəli törəmələr

· Dəmrov aktiv fazada


 

 
Bəner
Bəner